Verilen Dersler

  • Sosyal Psikoloji

  • İlişki Bilimi

  • Sosyal Psikoloji - Seçilmiş Konular

  • Psikolojide İleri Araştırma Teknikleri

  • Bağımsız Çalışma

  • Proj 102 - Giriş Seviyesi Proje Dersi

  • Zihin & Davranış (Her dönem, dersin 1 ya da 2 haftası) 

  • Boylamsal Veri Analizine Giriş (Atölye Çalışması)

  • Aktör-Partner Bağımlılık Modeli (Atölye Çalışması)

Bizimle İletişime Geçin

Adres: Asuman Büyükcan-Tetik, Sabancı Üniv., Orta Mh., 34956, Orhanlı, Tuzla, İstanbul, Türkiye

Tel: 0 216 483 91 22