Araştırmamıza katılmak isterseniz buraya tıklayarak katılımcı başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Bu araştırma, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asuman Büyükcan-Tetik tarafından yürütülmektedir. Araştırmanın amacı, COVID-19 salgını döneminde aile üyeleri arasındaki ilişkileri incelemektir.

 

Çalışmaya ailenizden anne, baba ve 18-25 yaş aralığında bir çocuk olmak üzere üç aile üyesinin katılması gerekmektedir. Aile üyelerinin salgın süresince ve halihazırda aynı evde birlikte ikamet ediyor olmaları çalışmaya katılım için zorunludur. Tüm soruların yanıtlanması her katılımcı için en fazla 1 saat sürmektedir. Anketler sizlerle e-posta ile paylaşılacaktır.

 

Çalışmaya üç aile üyesinin de katılarak anketleri eksiksiz  doldurması durumunda her bir aileye tercihe göre ailece birlikte zaman geçirebilecekleri bir kutu oyunu ya da bir adet kulaklık hediye edilecektir. Ayrıca proje sonunda her katılımcıya, kendi değerleri ile örneklemdeki ortalama değerlerin karşılaştırmalarını içeren bir rapor e-posta ile gönderilecektir.

Proje Ekibi

Asuman Büyükcan-Tetik

Proje Yürütücüsü - Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı Öğretim Üyesi

Asuman Büyükcan-Tetik, Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı’nda Doktor Öğretim Üyesidir. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 8 yıllık iş hayatı sonrasında, psikoloji alanındaki master derecesini Koç Üniversitesi’nden 2011 yılında, Klinik Çocuk ve Aile Çalışmaları alanındaki doktora derecesini ise VU University Amsterdam’dan 2015 yılında almıştır. Yakın ilişkiler (örn., aile ilişkileri) konusunda yürüttüğü araştırmaları, hayat olayları (örn., çok sevilen bir kişinin kaybı, salgın, çocuk sahibi olma) ve kişiliğin kişiler arası ilişkiler ile etkileşimine odaklanmaktadır.

Hüseyin Güven

Araştırma Asistanı - Koç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2016 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede yakın ilişkiler ile ilgili bir araştırmada gönüllü olarak çalışmalarını sürdürdü. Şu an Koç Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde yüksek lisansına devam ediyor. İnsanlarda karar verme mekanizmaları, üst-biliş ve tüketici davranışları, ilgi duyduğu araştırma alanları arasında yer alıyor.

Sehergül Çalış

Araştırma Asistanı - Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2018 yılında mezun oldu. 2012 – 2018 yılları arasında dini azınlıklar, mekânsal ilişkiler ve göç ile ilgili araştırmalarda asistan olarak görev aldı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve profesyonel roller üstlendi. 2018’den bu yana Sabancı Üniversitesinde sosyal teori ve din sosyolojisi alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

Şule Yasin

Araştırma Asistanı - Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi

Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2019 yılında mezun oldu. Lisans dönemi süresince yakın ilişkiler, ebeveynlik ve erken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda yer aldı. 2019’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı çocuk ve ergen alt dalında eğitimine devam ediyor.

İlhan Çamiçi

Araştırma Asistanı - Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Öğrencisi

Koç Üniversitesi'nde İşletme ve İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerini 2019 yılında tamamladı. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programında yüksek lisans eğitimine halen devam etmektedir. Araştırma alanını edebiyatta şehir ve mimarinin izdüşümleri oluşturmaktadır. İzmir'de Yaşayan Afrotürkler (2013) adlı kitabının yanısıra, yaratıcı yazarlık faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Yağmur Özbay

Araştırma Asistanı - Koç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi

Koç Üniversitesi'nde Psikoloji ve Sosyoloji (çift anadal) bölümlerinde lisansını 2019 yılında tamamladı. Halen aynı üniversitede Psikoloji yüksek lisans programına devam etmektedir. Sosyal ve bilişsel bir bakış açısıyla siyasal davranışları anlandırmak üzere çalışmalar yapmaktadır.  

Bizimle İletişime Geçin

Adres: Asuman Büyükcan-Tetik, Sabancı Üniv., Orta Mh., 34956, Orhanlı, Tuzla, İstanbul, Türkiye

Tel: 0 216 483 91 22