top of page

BİZ KİMİZ?

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik tarafından 2019 yılında kurulan Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı, bir psikoloji araştırma laboratuvarıdır.Çift ve aile ilişkileri, ilişki doyumu, aile içi ve romantik ilişkilerdeki duygusal deneyimler, kayıp ve travmatik deneyimler, kişilik özellikleri ve bunların kişiler arası ilişkilerle olan etkileşimi başlıca çalışma konularıdır. Araştırma ekibi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin farklı alt dallarında uzmanlaşan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmalarımız yakın ilişkilere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve ilişkisel literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmalardan elde edilen veriler bilimsel yayın, makale ve seminerlerde kullanılmaktadır.

Who Are We
bottom of page