Self & Relationships Lab
                (Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı)

Merhaba,

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asuman Büyükcan-Tetik tarafından yönetilen Self & Relationships Laboratuvarı (Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı)'nın sayfasına hoş geldiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik tarafından kurulan Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı, bir psikoloji araştırma laboratuvarıdır. Çift ve aile ilişkileri, ilişki doyumu, aile içi ve romantik ilişkilerdeki duygusal deneyimler, kayıp ve travmatik deneyimler, kişilik özellikleri ve bunların kişiler arası ilişkilerle olan etkileşimi başlıca çalışma konularıdır. Araştırma ekibi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin farklı alt dallarında uzmanlaşan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmalarımız yakın ilişkilere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve ilişkisel literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmalardan elde edilen veriler bilimsel yayın, makale ve seminerlerde kullanılmaktadır.

Support Group