top of page
Support Group

Self & Relationships Lab
(Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı)

Merhaba,

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Asuman Büyükcan-Tetik tarafından yönetilen Self & Relationships Laboratuvarı (Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı)'nın sayfasına hoş geldiniz.

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Büyükcan Tetik tarafından kurulan Benlik ve İlişkiler Laboratuvarı, bir psikoloji araştırma laboratuvarıdır. Çift ve aile ilişkileri, ilişki doyumu, aile içi ve romantik ilişkilerdeki duygusal deneyimler, kayıp ve travmatik deneyimler, kişilik özellikleri ve bunların kişiler arası ilişkilerle olan etkileşimi başlıca çalışma konularıdır. Araştırma ekibi, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin farklı alt dallarında uzmanlaşan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmalarımız yakın ilişkilere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve ilişkisel literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmalardan elde edilen veriler bilimsel yayın, makale ve seminerlerde kullanılmaktadır.

Master ve Doktora Öğrenci Adayları Arıyoruz!

Gebelik kaybının evliliklere etkisi hakkındaki TÜBİTAK projemiz kapsamında veri toplayacak ve tezini yazacak olan master ve doktora öğrencisi adayları arıyoruz! Adayların, master ve doktora başvuru aşamalarından önce, projede bir süre gönüllü olarak çalışarak ilgi, motivasyon ve performansını göstermesi beklenmektedir. Söz konusu gönüllü çalışma sonrasında, adayların, Sabancı Üniversitesi psikoloji yüksek lisans programları başvuru kriterlerini tutturmaları ve resmi başvuru aşamalarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Kabul edilecek olan öğrenciler, yalnızca bu proje kapsamında çalışabilecek ve tez yazabilecektir. Başka konular için öğrenci kabul edilmeyecektir. Gebelik kaybı konusundaki araştırmamızda çalışmak isteyen adaylar Asuman Buyukcan-Tetik (asuman.buyukcan@sabanciuniv.edu) ile iletişim kurabilirler.

Contact
bottom of page